เครื่อง 9 Miracle Water System (เครื่องกรองหยาบ)

ทำไมต้องติดตั้งเครื่องกรองหยาบ

เพราะน้ำแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เครื่องกรองหยาบจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นเกราะป้องกันเครื่องกรองน้ำดื่ม 9 Miracle Water เพื่อให้ได้น้ำแร่และน้ำดื่มอัลคาไลน์ที่สะอาดและยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย น้ำดื่มที่ดีนำไปสู่สุขภาพที่ดี
– ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำ
– ช่วยให้เครื่องกรองน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ช่วยให้ไส้กรองทั้ง 3 ไส้กรอง ไม่เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน

รายละเอียดไส้กรองหยาบ 1 ชุด มีดังนี้
1.ไส้กรอง PP (Sediment) Pett Filter 5 Micron
ทำจากเส้นใยพอลิโพรไพลีน เกรดพรีเมี่ยม ถักทอหนาแน่น มีความละเอียดที่ 5 ไมครอน ทำหน้าที่ดักจับ กรองฝุ่น หิน ทราย สิ่งสกปรก โคลน สนิมเหล็ก สารแขวนลอยที่มากับน้ำ เป็นไส้กรองที่มีความสำคัญมากก่อนน้ำเข้าเครื่องกรอง ช่วยลดการอุดตันของไส้กรองลำดับถัดไป
การใช้งานไส้กรอง : ควรล้างไส้กรองทุก ๆ 15 วัน และเปลี่ยนไส้กรอง ทุก 3-4 เดือน หรือเมื่อไส้กรองเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ
2.ไส้กรองเรซิน (RESIN)
ช่วยลดปริมาณหินปูนในน้ำ เพื่อทำให้น้ำไม่มีความกระด้าง โดยหลักการทำงานคือ เปลี่ยนประจุไฟฟ้า โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมให้กับน้ำ ทำให้น้ำมีปริมาณหินปูนลดลง ทำให้น้ำไม่กระด้าง และยังทำให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น

การใช้งานไส้กรอง : เปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

ราคา 1,990 บาท
MB001490
PV20