9 Plant 2018-10-01T09:55:04+00:00

9 Plant

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลพืชไร่และพืชสวน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมอาหารเสริมชีวภาพทางเลือกใหม่ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่าให้กับพืชไร่และพืชสวน ปลอดสารพิษ ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ดังสโลแกน “พลิกชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพตราพระราม”