ศูนย์ขยายงานสมาชิก-เขตภาคเหนือ 2020-01-29T04:22:15+00:00

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: 214/6 ม.12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์
โทร: 089-438-9119
เปิดทำการ: จ.-ส.
เวลา: 10.00-20.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ตั้ง: 268 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
โทร: 094-291-2956
เปิดทำการ: ทุกวัน
เวลา: 09.00-19.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง: 59 หมู่ 7 ต.ป่าแดด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร: 095-446-9675
เปิดทำการ: จ.-พ.-ส.
เวลา: 11.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ปัว จ.น่าน

ที่ตั้ง: 133/4 ถ.วรนคร ต.วรนคร อ.ปัว
จ.น่าน
โทร: 082-190-1951, 082-188-1092
เปิดทำการ: พ.-พฤ.-ศ.
เวลา: 10.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: 62 ม. ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร: 081-971-0843
เปิดทำการ: อ.-พฤ.-ส-อา.
เวลา: 9.00-17.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: 236/37 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ
อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์(อาคารใหม่)
โทร: 099-545-7342
เปิดทำการ: จ.- พ.- อา.
เวลา: 10.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ลอง จ.แพร่

ที่ตั้ง: 47 ม.8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
โทร: 081-960-6289
เปิดทำการ: ศ.(เปิด09.00- 19.00 น.)
ส.-อา.(เปิด09.00-20.00น.)

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ที่ตั้ง: 170/80 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
โทร: 086-421-4855, 081-283-6860
เปิดทำการ: อ.-พฤ.-ส.
เวลา: 10.00 – 18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ลี้ จ.ลำพูน

ที่ตั้ง: 247/3 ม.5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
จ.ลำพูน
โทร: 082-188-1092
เปิดทำการ: พ.- พฤ.-ศ.
เวลา: 10.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.สูงเม่น จ.แพร่

ที่ตั้ง: 225/1 ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่
โทร: 083-563-6259
เปิดทำการ: พ.- ส.- อา.
เวลา: 9.00-19.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมือง จ.ลำพูน

ที่ตั้ง: 43/44 ถ.สนามกีฬา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร: 062-479-4644
เปิดทำการ: ศ.-ส.- อา.
เวลา: 10.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ที่ตั้ง: 112/6 ม.6 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
จ.ลำพูน
โทร: 084-045-2851
เปิดทำการ: จ.-อ.-พ.
เวลา: 10.00 น.-17.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง: 127/4 ถ.ขุนลุมประพาส
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร: 093-283-8816
เปิดทำการ: อ.-พ.-ศ.
เวลา: 10.00-20.30 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง: 534/3 ม.4 บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
โทร: 098-653-6964
เปิดทำการ: ทุกวัน 8.30-17.00 น. (ประชุมทุกวันเสาร์ ช่วงเย็น)

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ที่ตั้ง: 264/8 ต.หนองม่วงไข่
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
โทร: 086-421-4855
เปิดทำการ: พฤ.-ศ.-ส.
เวลา: 10.00-17.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง: 39/1 ซ.ใจแก้ว ต.หนองหอย
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร: 065-497-4562
เปิดทำการ: ทุกวัน
เวลา: 8.00-20.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมือง จ.ลำพูน

ที่ตั้ง: 210/3 ม.3 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน
โทร: 062-479-4644
เปิดทำการ: ศ.-ส.-อา.
เวลา: 10.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เมือง จ.น่าน

ที่ตั้ง: 735/3 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง
จ.น่าน
โทร:
เปิดทำการ: ศ.-ส.-อา.
เวลา: 10.00-17.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.จุน จ.พะเยา

ที่ตั้ง: 205 ม.11 ต.จุน อ.จุน
จ.พะเยา
โทร: 087-175-3819
เปิดทำการ: จ.-ส.
เวลา: 08.00-17.00 น.