ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: 214/6 ม.12 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์
โทร: 089-438-9119
เปิดทำการ: จ.-ส.
เวลา: 10.00-20.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ที่ตั้ง: 268 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา
จ.ลำปาง
โทร: 094-291-2956
เปิดทำการ: ทุกวัน
เวลา: 09.00-19.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ที่ตั้ง: 58 หมู่ 8 ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร: 091-853-9486
เปิดทำการ: จ.-พ.-ส.
เวลา: 11.00-18.00 น.

ศูนย์ขยายงานสมาชิก  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ที่ตั้ง: 62 ม. ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
โทร: 081-971-0843
เปิดทำการ: อ.-พฤ.-ส-อา.
เวลา: 9.00-17.00 น.