บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 11 ห้อง 1105
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทร : 08-08-222-222 กด 1, 086-712-3333
ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน และ จรรยาบรรณ
081-921-2984
อีเมล์ : pr9corp@gmail.com
เวลาทำการ : อาทิตย์-ศุกร์
เปิดเวลา 10.00น. – 19.00น.
หยุดทุกวันเสาร์

ติดต่อเรา