ภารกิจ / Mission

เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน
We Connect, We Grow together“พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น”

       คำจำกัดความที่มีความหมายอย่างยิ่งยวดต่อการหยั่งลึกรากฐานธุรกิจเครือข่ายยุคใหม่ในนาม “บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” ภายใต้การขับเคลื่อนของนักธุรกิจแถวหน้าอย่าง “ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์” ประธานกรรมการบริษัทและเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่าย บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 ในนามบริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิด ที่ว่า “ยุคปัจจุบันมีผู้คนมากมายในสังคมที่คาดหวังการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึงการมีสุขภาพดี” ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ความตั้งใจจริงของการก่อเกิดธุรกิจเครือข่าย “พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น” ที่มีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างสรรค์ สังคมให้ดีขึ้นด้วยการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีให้กับสมาชิกผู้ทำธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดดเด่น และการการันตีความเหนือชั้น ด้านงานบริหารของผู้ก่อตั้งบริษัท จากประสบการณ์บนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพมานาน มากกว่า 40 ปี จนสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “บริษัทยาตราพระราม”

      สอดรับกับความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาสูตรพิเศษเฉพาะที่ตกทอด กันมาหลายช่วงอายุคนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จีน ซึ่งกล้าพูดได้ว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศที่สามารถทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีได้อย่างแท้จริง” เห็นได้จากกระแสการตอบรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่เพิ่มขึ้นจึงได้จุดกำเนิด “พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น” ขึ้นมา โดยใช้รูปแบบแผนดำเนินธุรกิจแบบเครือข่าย หลายชั้น (Multi-Level Marketing หรือ MLM) ด้วยนวัตกรรมการจ่ายผลตอบแทนจากแผนธุรกิจ PERFECT 9 MATCHING ที่สร้างรายได้ แก่นักธุรกิจพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด รวมทั้งสามารถมอบโอกาสอันดีนี้ให้กับผู้คนในสังคม ด้วยการเป็นเจ้าของ ธุรกิจส่วนตัวพร้อมเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลา มากกว่านั้นสมาชิกยังสามารถทำธุรกิจได้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมมีระบบการจัดส่งของทั่วประเทศถึงหน้าบ้านผู้บริโภค ควบคู่ไปกับระบบการฝึกอบรมแบบมืออาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่า “สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

     จากองค์ประกอบข้างต้นดังกล่าว วันนี้ “พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น” มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า “บริษัทมีความพร้อมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศ นวัฒกรรมแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทันสมัยและระบบการฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ” ด้วยทีมงานบริหารมืออาชีพ อาทิ บอสใหญ่ “ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์” ในฐานะประธานกรรมการบริษัทและเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่าย พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น, คุณสรพหล นิติกาญจนา รองประธานกรรมการบริษัท, คุณนภัสวัลย์ มหาดำรงค์กุล รองประธานกรรมการบริษัท, คุณภัสร์ชนัญญา นิติกาญจนา รองประธานบริหารบริษัท, คุณธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ รองประธานบริหารบริษัท, คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหารบริษัท, คุณนันท์นภัส ธีระวาณิชย์ รองประธานบริษัท, คุณนัทธวัฒน์ ธีระวาณิชย์ รองประธานบริษัท, คุณวชิรศักดิ์ เรืองฉายศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป, คุณเสริมวิทย์ สิริพูนกิติกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและบริหารสมาชิก, คุณพิมพ์ลดา วุฒิพัฒนศิริคุณ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น

     ด้วยความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหารพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเรา และเราจะนำพาท่าน ไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จตามต้องการ ด้วยสโลแกนที่ว่า “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together”