ทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษา

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์

ประธานกรรมการ บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วุฒิการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 กระทรวงวัฒนธรรม

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการแต่งตั้ง (อดีต-ปัจจุบัน)

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2548

• ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา พ.ศ. 2546

• นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544 – 2548

• ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

• กรรมการสภาการเหมืองแร่แห่งประเทศไทย

• กรรมการที่ปรึกษาสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

• กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดบุรีรัมย์

• ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

• กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

• ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกรรมการบริษัท

• บริษัท ยาตราพระราม จำกัด (1977)

• บริษัท เหมืองหินราช จำกัด (1992)

• โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ (2002)

• บริษัท ท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด (2007)

• บริษัท บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (2013)

สารจาก ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์

ประธานกรรมการ บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กระผมในนามตัวแทนบริษัท ขอต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจ บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันผู้คนมากมาย ในสังคมคาดหวังการมีชีวิตที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีสุขภาพที่ดีสำหรับความ ตั้งใจของบริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรามีความเชื่อเหลือเกินว่า “วันนี้เราจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้นั้น เราจะต้องมีเครื่องมือหรือองค์ประกอบที่ดี จึงจะทำให้ผู้คนสามารถเข้าสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง”

 

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราถือกำเนิดขึ้นจากเจตนาอันแรงกล้า ที่ต้องการเห็นผู้คนมีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ในด้านการผลิตเวชภัณฑ์ของผม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่มีสูตรพิเศษเฉพาะตกทอดกันมาหลาย ช่วงอายุคนในราชวงศ์จีนเรากล้าพูดได้ว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ที่จะสามารถทำให้ผู้คนมี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้ เราพิสูจน์ได้จากการตอบรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ” เพื่อรองรับการเติบโตนี้ ผมจึงได้ก่อตั้ง บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดขึ้น โดยใช้รูปแบบธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย เพื่อมอบโอกาสให้กับ ผู้คนในสังคมได้เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว พร้อมเส้นทางสู่อิสระภาพทางการเงินและเวลา

 

นอกจากนั้น เรามีนวัตกรรมการจ่ายผลตอบแทนที่สร้างรายได้ให้แก่ท่านอย่างต่อเนื่อง และไร้ขีดจำกัด ซึ่งท่านสามารถทำธุรกิจได้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีระบบการจัดส่งของทั่วประเทศถึงหน้าบ้านท่าน และมีระบบการฝึกอบรมแบบมืออาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลกว่า “สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

 

ด้วยองค์ประกอบข้างต้นรวมกับประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของผม ผมจึงมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ว่า “ขณะนี้บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรามีความพร้อมสมบูรณ์ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพชั้นเลิศ นวัตกรรมแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ทันสมัย และมีระบบการฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ขอเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจบริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราจะนำพาท่านไปสู่เป้าหมาย ที่ท่านต้องการ ที่บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทุกคนสามารถสำเร็จได้ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together”

ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์
ประธานกรรมการ บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด