หลักสูตรการเขียน แผนธุรกิจ

หลักสูตรพื้นฐาน การเริ่มต้นธุรกิจ

หลักสูตร เจาะลึกผลิตภัณฑ์

หลักสูตรการทำงาน ภาคสนาม

หลักสูตรการเป็น วิทยากรมืออาชีพ

Super PR9 Opportunity Meeting
งานประชุมแนะนำโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเข้าร่วมธุรกิจกับ PR9

Leadership Camp
งานสัมมนาแคมป์เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำ PR9

9Miracle / 9Fair / 9Product Insight
มหกรรมงานออกบูท PR9 ช้อป ชม ชิม ระดับภูมิภาค

Life Changing Course
งานสัมมนาปรัชญาแห่งความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ที่ยิ่งใหญ่ของตนเอง

New Business Professional
ปั้นธุรกิจ สู่เงินล้าน กับ 9 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ แบบนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพ

I am number 9
งานประดับเข็มเชิดชูเกียรตินักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ PR9