สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม

"นวัตกรรมอาหารเสริมชีวภาพ" ที่ประกอบไปด้วยธาตุอาหารเสริมที่มีความจำเป็น แก่พืชกว่า 60 ชนิด พร้อมสาร Power-9 นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ของเซลล์พืช ทำให้พืชดูดซึมสารอาหารต่างๆ และนำไปใช้ได้ดีขึ้น และยังช่วยปรับสภาพดิน ฟื้นฟูดินเสื่อมสภาพ เพิ่มความสมบูรณ์แก่ดิน เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช ทนโรค ทนแมลง ทนแล้ง เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก ขยายผล โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
สูตรพืชไร่

สูตร 1 : สำหรับพืชไร่ ระยะบำรุงต้นหลังปลูก

สูตร 2 : สำหรับพืชไร่ บำรุงดอกและผล

**********************


สูตรพืชสวนและไม้ผล
สูตร 1 : สำหรับพืชสวนและไม้ผล ปรับสภาพดิน บำรุงต้น และกระตุ้นใบ

สูตร 2 : สำหรับพืชสวนและไม้ผล กระตุ้นการออกดอกและแตกยอด บำรุงและขยายผล

**********************

อัตราการใช้ : เพียงผสมน้ำตามอัตราส่วน 1 ซอง ต่อน้ำ 50 ลิตร แล้ว ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ พืชสามารถ ดูดซึมไปใช้ได้ทันทีทางใบ ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

*จุดแข็ง - ของสารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั่วไป*1.ทุกสูตรจะผสมสาร Power-9 ที่เป็นสารกระตุ้นการทำงานของพืช ในหลักฟิสิกส์ ซึ่งไม่มีในกลุ่มสินค้าทั่วไป ซึ่งช่วยให้พืชสามารถสร้างพลังงาน/เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อนจัด หนาวจัด แดดจัด หรือในสภาวะการขาดน้ำ

2.ทุกสูตรจะมีธาตุอาหารจำนวน 60 ชนิด ในขณะที่ท้องตลาดจะมีอย่างมากที่สุดแค่ 12 ชนิด ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่า โดยเฉพาะการปลูกพืชในที่ซ้ำต่อเนื่องหลายฤดู

3.ธาตุอาหารจำนวน 60 ชนิด สามารถช่วยให้พืชทนต่อภาวะการขาดน้ำได้นานกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ได้ใช้สารนี้

4.ทุกสูตรจะผสมสารพลังงานคาร์โบไฮเดรต ในรูป Manna oligosaccharides (MOS) ซึ่งพืชสามารถนำไปสร้างพลังงานได้เร็วกว่า น้ำตาลทางด่วน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

5.สารพลังงานคาร์โบไฮเดรต ในรูป Manna oligosaccharides (MOS) ไม่ก่อให้เกิดโรคพืช เหมือนน้ำตาลทางด่วน


* ในกรณีต้องการเร่งผลผลิต หรือช่วง serious point ของพืช แนะนำให้เพิ่มอัตรา การใช้ในแต่ละสูตร จะได้ผลดีกว่าการใช้หลายๆ สูตรผสมกัน


ส่วนประกอบสำคัญ : สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม

1. สาร Power – 9 : กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช นวัตกรรมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์
2. สารพลังงานคาร์โบไฮเดรต
3. กลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช จำนวนกว่า 60 ชนิด
4. สารฮิวมิค แร่ธาตุจากดิน

สาร Power – 9

สารพิเศษเฉพาะของสารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม ซึ่งบรรจุคลื่นความถี่พิเศษ ช่วยกระตุ้น ให้พืชเจริญเติบโตในทุกสภาวะ • กระตุ้นให้พืชเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม ได้แม้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม • กระตุ้นการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดของ เซลล์ • ช่วยแตกยอด เร่งดอก แตกใบ กระตุ้นการ พัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญ • เร่งขยายขนาดใบ ขยายขนาดผล • ป้องกันตาดอกฝ่อ • ลดการหลุดร่วง หรือรูปทรงบิดเบี้ยว แม้มี การแตกใบอ่อน • เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่พืช ป้องกันโรคพืช ต้านเห็ด รา แบคทีเรีย และไวรัส • ป้องกันการกัดกินของแมลง • เพิ่มความสมบูรณ์ของพืช ใบเขียว เพิ่มระดับ คลอโรฟิลล์

สารพลังงานคาร์โบไฮเดรต

• ช่วยส่งเสริมแหล่งอาหารที่มีประโยชน์และ ให้ผลในทางที่ดีกับแบคทีเรียในดิน ซึ่งมีผล ทำให้จำนวนจุลชีพที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น • จุลชีพที่เป็นประโยชน์ในดิน จะไปกระตุ้น การเจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณราก ทำให้ รากมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้จุลชีพที่ก่อให้ เกิดโรคพืชลดจำนวนลง

แร่ธาตุสำหรับพืช 60 ชนิด

การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี พืชจำเป็นต้อง ได้แร่ธาตุครบ แม้จะเป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการใน ปริมาณน้อยก็ตาม แร่ธาตุของสารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม นำเข้าจากเยอรมัน คุณภาพสูง • เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ เพิ่มความเขียวของใบ • ทนแล้งได้ดี เนื่องจากช่วยบรรเทาภาวะ เครียดของพืช จากการขาดน้ำ • เพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มการสะสมแป้ง เพิ่มธาตุอาหารหลัก (N) ไนโตรเจนในพืช • ลดอาการใบเหลือง ส่งเสริมการดูดซับ แมงกานีส และเหล็ก ซึ่งเคลื่อนย้ายได้ น้อยมากในดิน • ช่วยขจัดสารพิษจากเชื้อรา ในท่อลำเลียงน้ำได้

สารฮิวมิค

สารโพแทสเซียมฮิวมิคที่ละลายได้มากกว่า 95% ที่สภาพน้ำเป็นกลาง ให้สารฮิวมิค แอซิด และธาตุโพแทสเซียม • ช่วยกระตุ้นการเกิดราก และการงอกของเมล็ด • ปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของพืช • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุ • ลดการระเหยน้ำในดิน

ภาพเปรียบเทียบ ก่อน - หลัง ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม
"ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ ตราพระราม กับสวนทุเรียน"

ผลิตโดย : บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด

Contact Us

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 11 ห้อง 1105
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel : 08 08 222 222

Email : info@pr9.co.th

Facebook : pr9corp

Line : @pr9corp