CSR มอบพลังรัก ต่อพลังชีวิต ณ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมดี ๆ ที่ PR9 ได้ตอบแทนคืนสู่สังคมในโครงการ “CSR สานต่อร้อยยิ้ม ด้วยรักและห่วงใย” บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำโครงการ“มอบพลังรัก ต่อพลังชีวิต” ได้เข้ามอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างฐานตั้งแท้งค์น้ำ สำหรับเก็บน้ำดื่ม น้ำใช้ในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยในครั้งนี้ คุณพิมพ์ลดา วุฒิพัฒนศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท PR9และพนักงาน PR9 เป็นตัวแทนในการเข้ามอบเงิน และคุณพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

2019-12-24T06:45:31+00:00