เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สู้โรคโควิด-19

ระบบภูมิคุ้มกัน ทำงานอย่างไรต่อเชื้อไวรัส ? 

หากร่างกายขาดระบบภูมิคุ้มกัน ก็เหมือนร่างกายไม่มีเกราะป้องกัน ทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ได้ง่าย เพราะระบบภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนเนื้อเยื่อและเซลล์ที่คอยสอดส่อง คอยดูเชื้อโรค ที่จะเข้ามาในร่างกายของคนเรา หากร่างกายพบสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อไวรัสก่อโรคเข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำงาน โดยการจู่โจมสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย เพื่อทำลายเชื้อโรคนั้นให้ตาย ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นระบบที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ึ่งระบบภูมิคุ้มกันมีหลายแบบ ดังนี้ 

 • ระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate immunity) มนุษย์ทุกคนล้วนมีภูมิคุ้มกันที่ได้มาตั้งแต่เกิด ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันประเภทนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง เช่น ผิวหนัง เมือกจากในลำคอ หรือลำไส้ ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันประเภทนี้ก็จะช่วยดักจับเชื้อโรคได้ในระดับนึง แต่เมื่อไรก็ตามที่เชื้อโรคหลุดรอดจากระบบภูมิคุ้มกันประเภทนี้ ร่างกายก็จะมีการใช้ภูมิคุ้มกันจำเพาะ 

 • ระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะ (Adaptive (acquired) immunity) ภูมิคุ้มกันจำเพาะเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายได้รับมา เช่น การได้รับวัคซีน หรือร่างกายได้รับเชื้อโรคนั้นมา เมื่อร่างกายเคยได้รับเชื้อโรคใดๆ ก็ตามเข้ามา ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาสำหรับเชื้อโรคในแต่ละชนิด บางครั้งเรียกว่า หน่วยความจำภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเมื่อร่างกายเจอเชื้อโรคตัวเดิมที่เคยเข้ามาในร่างกาย ร่างกายจะรู้วิธีในการกำจัดเชื้อโรคนั้น นอกจากนี้การออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ยังช่วยสร้างแอนติบอดีได้อีกด้วย 

 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับมา (Passive immunity) เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายได้รับมาจากแหล่งอื่น แต่จะไม่คงอยู่ตลอดไป เช่น การที่ทารกได้รับแอนติบอดี้ จากแม่ผ่านทางสายรกในขณะที่อยู่ครรภ์ หรือการได้รับนมแม่หลังคลอด ซึ่งภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยปกป้องทารกจากการติดเชื้อ ต่างๆ ในช่วงปีแรกๆ ของการเป็นเด็ก 

 • ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแอนติเจน (Immunizations) คือการนำแอนติเจน หรือเชื้อโรคที่ทำให้เชื้ออ่อนแอลง เข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้เพื่อทำลายเชื้อโรคนั้นๆ โดยที่ไม่ทำอันตรายต่อร่างกาย 

ระบบภูมิคุ้มกัน กับการติดเชื้อโควิด-19 ทำงานอย่างไร ? 

ไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นปอด ตับ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ มีความรุนแรงหลายระดับ ตั้งแต่ ไม่แสดงอาการ มีอาการเรื้อรัง หรือบางคนอาจจะร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ซึ่งความรุนแรงของอาการต่างๆ นี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น พันธุกรรม อายุ และระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีอยู่แล้วของแต่ละคน เซลล์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในร่างกาย ส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมเชื้อโรคไม่ให้กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ยิ่งผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็จะยิ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่าย และยังทำให้เชื้อลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ได้เร็วกว่าผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 

ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกในตอนนี้ ถือเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เพราะเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างง่ายดาย เพียงการ ไอ จาม สัมผัสเชื้อจากราวบันได ประตู หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีเชื้อนี้ติดอยู่ ก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้แล้ว การตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำลายและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อนั้นได้เข้าสู่ปอด จะทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในปอดได้ 

วิธีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค 

บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถดักจับสิ่งแปลกปลอมได้อยางเต็มที่ ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ ซึ่งเราสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างหลากหลายวิธี โดยเริ่มจากพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี เช่น 

 • ไม่สูบบุหรี่

 • รับประทานผักและผลไม้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 • ดื่มแอลกอฮอล์พอประมาณ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ

 • ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมภูมิต้านทาน

อีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ต่อสถานการรืปัจจุบันมากๆ นั่นก็คือ การหาตัวช่วยที่จะช่วยประหยัดเวลาในการดูแลสุขภาพ และไม่ยุ่งยาก เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยการทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณประโยชน์โดยตรงในการเพิ่มคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเอ็มไนน์ (BM-9) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ดังนี้  

     1. ซินไบโอติก (Synbiotic) คือเสริมอาหารที่ทำหน้าที่เป็นอาหารสำหรับเชื้อจุลินทรีย์และทำหน้าที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกาย เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ต่อจุลินทรีย์ก่อโรค รวมถึงเชื้อไวรัสร้าย

     2. อินูลิน (Inulin) ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันเข้าสู่ร่างกาย ช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกาย, ช่วยให้การดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     3. เบต้า กลูแคน (Beta Glucan) กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระและเซลล์มะเร็งช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรค และเซลล์แปลกปลอมได้ดีขึ้นช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือด และช่วยบรรเทาอาการปอดอักเสบ 

2020-05-28T08:24:15+00:00