วิสัยทัศน์
Vision 2021

• มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรไปสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง

• มอบผลิตภัณฑ์และบริการอันดับหนึ่ง สู่นักธุรกิจ PR9

  และผู้บริโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด


พันธะกิจ
Mission

• บริหารองค์กรด้วยหลักมาตรฐานสากล พร้อมจรรยาบรรณ
ธุรกิจขายตรง

• มุ่งมั่นให้นักธุรกิจ PR9 ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ

• ขยายธุรกิจไปทั่วประเทศไทยและสากล

• เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับตำนาน
และนวัตกรรมใหม่สู่ผู้บริโภค

• เป็นผู้นำด้านสุขภาพแบบองค์รวม

• สร้างระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจ
PR9 สู่ความสำเร็จ

• สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักระดับสากล

• มีความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในองค์กร
และนักธุรกิจPR9

• มุ่งเน้นระบบการจัดการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย