วิกฤติภัยน้ำประปาเค็มจากภัยแล้ง… มีทางแก้ !

วิกฤติภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในตอนนี้นับเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะกับการประสบกับปัญหาน้ำประปาเค็มในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีรสเค็ม “น้ำ” เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิต เมื่อเราต้องเจอกับปัญหาน้ำประปาเค็ม ซึ่งมีผลนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างยิ่ง

น้ำประปาเค็มมีอันตรายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?

จากแนวโน้มภัยแล้งดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะน้ำประปาเค็ม ในเขต กทม.และปริมณฑล องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดค่าแนะนำเพื่อความน่าดื่มและการยอมรับของผู้บริโภคไว้ ในน้ำประปาควรมีโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอไรด์ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งทางโภชนาการและการแพทย์แนะนำว่า มนุษย์ควรรับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

มีผลกระทบต่อใครบ้าง?

โรงผลิตน้ำที่ไม่มีระบบกรองความเค็มที่ดีมีผลต่อผู้บริโภคที่ใช้น้ำอุปโภคและบริโภคโรงผลิตน้ำควรใช้ความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผู้อุปโภคบริโภคที่ควรระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะ

  • ผู้ป่วยโรคไต

  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ

  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  • ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

  • ผู้สูงอายุ

  • เด็ก

ควรรับมืออย่างไร ดื่มได้หรือไม่?

มีข้อแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการรับมือกับช่วงน้ำประปาเค็มจากผลกระทบน้ำภัยแล้งลากยาว ถึง พ.ค. ดังนี้

1.การซื้อน้ำขวดมาบริโภค แน่นอนว่าเป็นการให้ความมั่นใจที่ชัดเจน แต่การซื้อน้ำบรรจุขวดมาบริโภคเป็นเวลาติดต่อกันหลายเดือน อาจเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงขึ้น

2.ไม่ควรนำน้ำประปามาต้มดื่มโดยเด็ดขาด เพราะการต้มน้ำประปาจะทำให้เกิด “การระเหย” ทำให้ปริมาณน้ำลดลง แต่ความเค็มจากการตกตะกอนของเกลือเพิ่มมากขึ้น ทำให้น้ำมีความเข้มข้นของเกลือหรือโซเดียมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อนำน้ำประปาที่ต้มไปดื่ม ยิ่งเพิ่มเกลือในร่างกายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

3.การติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ อาร์โอ RO (reverse osmosis) ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีความละเอียดสูง กรองด้วยระบบออสโมซิสผันกลับ จะช่วยลดเกลือแร่และสารต่างๆที่อยู่ในน้ำประปาลงได้  แต่สิ่งที่เราควรคำนึงคือ ไส้กรองมีความสะอาด มีคุณภาพ และมีการเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ โดยเฉพาะตู้กดน้ำระบบ RO ตามคอนโด  อพาร์ทเมนท์  และหอพักต่างๆ  ที่เราพบเห็นประจำ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

การติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ 9 Miracle  ดีไซน์ทันสมัยเข้ากับการตกแต่งภายในห้องครัวได้ทุกสไตล์ เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านและโฮมออฟฟิศ สามารถกรองสิ่งสกปรกได้ละเอียดถึง 0.01~0.001 ไมครอน รวมถึงจุลินทรีย์, กลิ่น, สารเคมี และรสชาติไม่พึงประสงค์ของน้ำ ระบบกรองน้ำ 6 ขั้นตอน ได้น้ำดื่มอัลคาไลน์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ มีระบบ i- Intelligent sterilization system ระบบล้างและทำความสะอาดอัตโนมัติขจัดเชื้อโรค  กำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง 99.99% ให้คุณมั่นใจในการกรองน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคและบริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.pr9.co.th/home/9miraclewater/

2020-01-13T09:26:15+00:00