ประกาศรายชื่อผู้แนะนำตรง SGS ใหม่ เฉพาะผู้แนะนำไปทริปล่องยอร์ช รอบเดือน ต.ค.66