ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ SGS , RE-SGS ท่องเที่ยวชะอำ-หัวหิน ก.ค.65