ประกาศท่องเที่ยวญี่ปุ่น ผู้ไปทริปพัทยาปรับตำแหน่งขึ้น JADE 27 มี.ค. – 30 เม.ย.65