ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยว ฮอกไกโด-ญี่ปุ่น รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยว ฮอกไกโด-ญี่ปุ่น