ทำไมต้องเสริมภูมิ… เห็ด 3 ชนิด ช่วยเสริมภูมิร่างกาย อย่างไร?

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาทั้งเรื่องฝุ่น PM2.5 และไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินชีวิตยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ จึงทำให้ทุกคนหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 และ ไวรัสโควิด-19  

3 ราชาเห็ด เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกัน PM2.5 ด้วย 3 สาระสำคัญจาก 3 ราชาเห็ด โดยมีสารสำคัญ 3 ชนิดได้แก่ Polysaccharide, Triterpenoids และ Beta Glucan จึงช่วยบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลดระดับน้ำตาลในเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิตสูง และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย 

กลไกการออกฤทธิ์ : ฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ดังนั้น 3 ราชาเห็ด จะช่วยกระตุ้นการสร้าง NK Cell (Natural Killer Cell) ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง และต่อต้านความผิดปกติของเซลล์ที่เกิดจากอิทธิพลของ PM 2.5 

NK Cell เซลล์พิทักษ์เซลล์ 

เซลล์เพชฌฆาต  เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ที่มีแกร์นูลขนาดใหญ่ สามารถพบได้ประมาณ 10-15%  ของลิมโฟไซต์ที่ในเลือด โดยนับเป็นด่านแรกๆ ในระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเซลล์ที่ผิดปกติ เช่น เซลล์มะเร็ง หรือ เซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรั  เซลล์เพชฌฆาตจะทำงานโดยการตรวจจับโมเลกุลบนผิวเซลล์ (receptor)  ระหว่างเซลล์เพชฌฆาตและเซลล์เป้าหมาย ซึ่ง receptor มีบทบาทตัวหนึ่งที่เรียกว่า Major Histocompatibility Complex (MHC) Class I ซึ่งเป็น receptor ที่พบในเซลล์ปกติในขณะที่เซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสจะไม่มีการแสดงออกของ receptor นิดนี้ ดังนันเมื่อเซลล์เพชฌฆาตตรวจพบ MHC class I บนผิวเซลล์เป้าหมายก็จะไม่ทำลายเซลล์เป้าหมาย แต่ถ้าตรวจจับไม่พบก็จะทำลายเซลล์เป้าหมาย เรียกกระบวนการนี้ว่า “ Missing- self recognition “ สวิตซ์การทำลายจะถูกเปิดออก กระบวนการทำลายของเซลล์เพชฌฆาตจะทำหน้าที่ทันที เรียกการทำงานแบบนี้ว่าทฤษฎี  “missing-self” หรือ กระบวนการตรวจจับความเป็นตัวตนที่หายไป 

การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว NK Cell จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของมะเร็งที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ แต่นอกจากอายุแล้วยังมีปัจจัยที่ทำให้ความสามารถของ NK cell อ่อนแอลง เช่น 

 พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับไม่ครบ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน 

 รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพทานอาหารไม่มีประโยชน์ เช่นการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน อาหารไขมันสูง และรับประทานผักผลไม้นานาชนิดไม่เพียงพอ จะส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เนื่องจากร่างกายไม่มีแร่ธาตุและวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากพอ 

– ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกาย 

– เครียดสะสม เพราะเมื่อในร่างกายมีความเครียดสูงขึ้น ฮอร์โมนความเครียดจะไปกดภูมิคุ้มกันให้อ่อนแอลงจนร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 

 ระบบฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ จากปัจจัยต่างๆ เนื่องจากหากระบบฮอร์โมนต่ำก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างรวดเร็ว 

 เทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้เราสามารถตรวจวัด NK Cell Count และ NK Activity ได้ เพื่อประเมินความสามารถในการทำลายเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็งของแต่ละบุคคลได้จากการเจาะเลือด ดังนั้นผู้ที่ควรได้รับประโยชน์จากการตรวจคือสำหรับผู้ที่ตรวจแล้วพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ ซึ่งนั้นหมายถึง กลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้บ่อยขึ้น หายยากขึ้นร่วมทั้งมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่ควรได้รับการตรวจวัด จำนวน และ ประสิทธิภาพของเซลล์เพชฌฆาต 

   1.มีความผิดปกติ มีโรคประจำตัว

      1.1 มีประวัติครอบครัว ญาติพี่น้องป่วย มะเร็ง 

      1.2 มีความผิดปกติทางพันธุกรรม 

      1.3 อยู่ในระหว่างรักษามะเร็งหรือผู้ที่รักษาหายขาดแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าติดตามการเกิดซ้ำของมะเร็ง 

      1.4 ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อไวรั 

      1.5 ผู้มีปัญหาป่วยเรื้อรังเช่น โรคตับ โรคไต เบาหวาน และอาการไขมันในเลือดสูง เริมงูสวัดเป็นหวัดบ่อยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ หรือ บีไข้หวัดนก 

      1.6 ผู้มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง 

      1.7 ผู้มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างหนักและ/หรือ ยังคงดื่ม และสูบบุหรี่อย่างหนักต่อเนื่อง 

      1.8 ผู้ที่สัมผัสกับมลพิษตลอดเวลา 

      1.9 ผู้ได้รับสารอาหารไม่ครบ5หมู่ เช่นผู้ทานมังสวิรัติ ซึ่งมักจะได้ได้รับสารอาหาร โปรตีน วิตามินเกลือแร่ไม่เพียงพอ 

   2.ผู้มีสุขภาพดี

      2.1 ต้องการตรวจติดตามภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของตนเอง 

      2.2 เพื่อวางแผนสุขภาพระยะยาว 

NK Cell ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ ต่อความสามารถในการต่อสู้กับเซลล์แปลกปลอมต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่อร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน จึงเป็นหนึ่งในกลไกหลัก ที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยที่มี NK Cell เป็นบทบาทสำคัญ ที่เปรียบเสมือนด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น การให้ความสำคัญกับ การเสริมสร้าง และ การเพิ่มประสิทธิภาพ ของ NK Cell จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิถาพ ในการเพิ่มความสามารถในการทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 

เริ่มต้นดูแลและป้องกันตัวเองง่ายๆ ได้ทุกวันด้วยกาแฟ 3 ราชาเห็ดสกัดที่ประกอบไปด้วยเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะ และเห็ดยามาบูชิตาเกะ ด้วยคุณประโยชน์ของเห็ดทางการแพทย์ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเป็น 3 ราชาเห็ด ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย ยกระดับภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย” เอ็มไนน์ คอฟฟี่ พลัส กาแฟปรุงสำเร็จ ผสม 3 เห็ดสกัด สำหรับผู้ที่หลงรักการดื่มกาแฟ และต้องการมีสุขภาพดี  

ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโควิด-19 

2020-05-28T08:40:59+00:00